Spawacz podwodny: jak nim zostać? Ile można zarobić?

Spawacz podwodny to zawód, który wymaga od specjalisty wiedzy i umiejętności z zakresu spawania oraz nurkowania. Osoby zajmujące się tą pracą odpowiadają za spawanie elementów i konstrukcji pod wodą, na przykład na dnie morza lub jeziora. Są oni niezbędni do budowy i konserwacji różnego rodzaju urządzeń i obiektów hydrotechnicznych, takich jak rurociągi, platformy wiertnicze czy konstrukcje morskie.

Praca spawacza podwodnego wymaga od specjalisty nie tylko znajomości technik spawania, ale także umiejętności nurkowania z akwalungiem oraz znajomości specjalistycznej wiedzy z zakresu pracy podwodnej. Spawacz podwodny musi być również przygotowany do pracy w trudnych warunkach, takich jak brak dostępu do tlenu czy duże ciśnienie.

Spawacz podwodny mężczyzna w stroju  nurka

Jak zostać spawaczem podwodnym?

Aby zostać spawaczem podwodnym, najpierw należy zdobyć odpowiednie kwalifikacje z zakresu spawania. Można to zrobić poprzez ukończenie szkoły zawodowej lub technicznej z kierunku spawalnictwa, lub podobnego. Następnie należy zdobyć certyfikat spawacza podwodnego, który uprawnia do wykonywania tego zawodu. Certyfikat taki jest wydawany przez odpowiednie instytucje, takie jak Polskie Stowarzyszenie Spawaczy Podwodnych lub Międzynarodowa Organizacja Spawalnicza.


Aby zdobyć certyfikat spawacza podwodnego, należy spełnić szereg wymagań, takich jak:

  1. Posiadanie odpowiednich kwalifikacji z zakresu spawania
  2. Ukończenie szkolenia z zakresu nurkowania z akwalungiem
  3. Ukończenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy nurkowej
  4. Ukończenie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  5. Ukończenie szkolenia z zakresu specjalistycznej wiedzy z zakresu spawania podwodnego


Oprócz tego spawacz podwodny powinien mieć cechy charakteru takie jak: dokładność, sumienność, wytrwałość i zdolność do pracy pod presją. Powinien również być odporny na stres i gotowy do pracy w trudnych warunkach.

Ile można zarobić jako spawacz podwodny?

Zarobki spawacza podwodnego zależą od wielu czynników, takich jak poziom Międzynarodowa Organizacja Spawalnicza, doświadczenie, miejsce pracy i rodzaj wykonywanych zadań. W Polsce średnie miesięczne wynagrodzenie spawacza podwodnego wynosi około 8-12 tysięcy złotych brutto. Jednak zarobki te mogą być znacznie wyższe w przypadku wykonywania trudnych i skomplikowanych zadań lub pracy w krajach o wyższych stawkach płac. Spawacze podwodni mogą również otrzymywać dodatkowe premie i nagrody za nadgodziny lub pracę w trudnych warunkach.

Praca spawacza podwodnego jest zawodem wymagającym dużej odpowiedzialności i zaangażowania, ale dającym także satysfakcję z wykonywanej pracy i możliwość zarobienia dobrych pieniędzy. Osoby chcące zostać spawaczami podwodnymi powinny mieć odpowiednie kwalifikacje, umiejętności i cechy charakteru, takie jak dokładność, sumienność, wytrwałość i zdolność do pracy pod presją. Praca ta wymaga również dużego zaangażowania i gotowości do ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

28/02/2023 17:53