Spawanie termitowe – spawanie szyn

Wyobraź sobie, że jesteś mistrzem torowym, odpowiedzialnym za utrzymanie bezpieczeństwa i niezawodności linii kolejowych. Codziennie naprawiasz pęknięcia w szynach i łączysz nowe odcinki toru. Tradycyjne metody, jak spawanie elektryczne, mogą być czasochłonne i wymagają specjalistycznego sprzętu.

Spawanie termitowe to innowacyjna technologia, która łączy szyny. Polega na wypełnieniu luzu spawalniczego stopiem, który powstaje w wyniku reakcji termitowej. Jest to metoda preferowana w trudno dostępnych miejscach, jak rozjazdy czy skrzyżowania. Dzięki niej uzyskujesz trwałe i niezawodne połączenie, które eliminuje hałas i wibracje.

spawanie termitowe szyn

Kluczowe wnioski

 • Spawanie termitowe to innowacyjna technologia łączenia sąsiednich szyn w torach kolejowych i tramwajowych.
 • Metoda ta jest skuteczna w trudno dostępnych miejscach, takich jak rozjazdy, skrzyżowania i naprawa pękniętych szyn.
 • Spawanie termitowe zapewnia trwałe i niezawodne połączenie, eliminując hałas i wibracje.
 • Technologia ta bazuje na reakcji termitowej, podczas której powstaje stopione spoiwo spawalnicze.
 • Spawanie termitowe jest szeroko stosowane na sieci PKP PLK S.A. jako alternatywa dla zgrzewania elektrooporowego.

Wstęp – definicja spawania termitowego

Spawanie termitowe to nowa metoda łączenia szyn. Polega na wypełnieniu luzu spawalniczego specjalnym stopiem. Stop ten powstaje w wyniku reakcji chemicznej przy wysokiej temperaturze.

Technika ta jest trwała i efektywna. Jest ważna w budowie i naprawie infrastruktury kolejowej. Najczęściej stosuje się ją przy łączeniu szyn w torach bezstykowych, rozjazdach i skrzyżowaniach.

Spawanie termitowe jest bardzo efektywne i niezawodne. Przeciętna siła łamiąca złączy spawanych termitowo z szyn o profilu 60 E1 jest ponad 1400 kN. To więcej niż norma, która wynosi 1050 kN.

Co więcej, 85% złączy osiągnęło wymaganą normę siły zgrzewania 1600 kN. Średnia siła była wyższa niż 1700 kN.

„Normatywna wytrzymałość materiału szynowego wykonanego z gatunku stali R260 na rozciąganie Rm min wynosi 880 MPa.”

Te dane potwierdzają, że spawanie termitowe tworzy wysokiej jakości i trwałe połączenia. Spełnia najwyższe wymagania branżowe.

definicja spawania termitowego

Spawanie termitowe jest kluczowe w budowie infrastruktury kolejowej. Dzięki niemu tworzymy trwałe i bezpieczne połączenia. Są one podstawą nowoczesnych systemów transportu szynowego.

Historia i rozwój spawania termitowego szyn

Spawanie termitowe szyn ma długą i ciekawą historię. Pierwsze próby tego typu spajania zaczęły się w 1899 roku w Niemczech, w pobliżu Essen. To miało miejsce na torach tramwajowych. Kilka lat później, w 1904 roku, doświadczenia z historią spawania termitowego kontynuowano na Węgierskich Kolejach Państwowych. W 1910 roku to samo zrobiły Niemieckie Koleje Regionalne.

Początki spawania szyn w Europie i Polsce

Rozwój technologii spawania termitowego zmniejszył potrzebę sprzętu i poprawił materiały i metody spawania. To ułatwiło i przyspieszyło cały proces. Dziś spawanie termitowe jest popularne na całym świecie. Jest używane w Niemczech, Francji, Japonii i Stanach Zjednoczonych do łączenia szyn w różnych miejscach.

Postęp w technologii spawania termitowego

 1. Złożenie szyn metodą termitową to główna metoda łączenia szyn na głównych liniach kolejowych.
 2. Spawanie termitowe szyn jest używane na całym świecie.
 3. Termitowe spawanie szyn zajmuje od 12 do 15 minut. To skraca czas potrzebny do połączenia szyn.
 4. Technologia ta jest popularna przy połączeniach szyn w rozjazdach i naprawach pęknięć.
 5. Umiejętności spawacza są ważne, ale rozwój technologii ułatwia proces.
Rozwój technologii spawania termitowegoKorzyści
Minimalizacja ilości sprzętuZwiększenie efektywności i przyśpieszenie procesu
Udoskonalenie materiałów i metod spawaniaPoprawa jakości i parametrów wytrzymałościowych złączy
Uproszczenie procesu spawaniaZmniejszenie roli subiektywnej oceny spawacza
Spawanie termitowe

Podsumowując, historia spawania termitowego szyn sięga początków XX wieku. Rozwój technologii zwiększył efektywność i popularność tej metody na całym świecie.

Zastosowania spawania termitowego

Spawanie termitowe jest ważne w budowie i utrzymaniu infrastruktury kolejowej. Jest główną metodą łączenia szyn w torach bezstykowych. Dzięki temu tor jest trwały i ciągły.

Stosuje się je też do łączenia szyn w rozjazdach i skrzyżowaniach. W tych miejscach potrzebne są mocne i dokładne połączenia. Spawanie termitowe pomaga też w naprawie pęknięć i wad w szynach. Umożliwia to używanie szerokiego luzu spawalniczego.

Łączenie szyn w torach bezstykowych

Spawanie termitowe jest kluczowe do łączenia szyn w torach bezstykowych. Dzięki temu, tory mogą być długie i płynnie. To zapewnia bezpieczną jazdę.

Spawanie szyn w rozjazdach i skrzyżowaniach

W rozjazdach i skrzyżowaniach, spawanie termitowe jest bardzo ważne. Umożliwia ono tworzenie mocnych i precyzyjnych połączeń. To zapewnia bezpieczeństwo.

Naprawa pęknięć i wad w szynach

Spawanie termitowe pomaga też w naprawie pęknięć i wad w szynach. Dzięki szerokiemu luzowi spawalniczemu, można skutecznie naprawiać tory. To ważne dla bezpieczeństwa i utrzymania torów w dobrym stanie.

definicja spawania termitowego

„Technologia spawania termitowego stosowana jest od ponad 90 lat do spawania szyn.”

Spawanie termitowe

Spawanie termitowe to nowa metoda łączenia szyn kolejowych. Jest popularne na całym świecie. Polega na łączeniu szyn za pomocą ciekłego stopiwa, który powstaje w wyniku reakcji w tyglu.

W tej metodzie, mieszanina żelaza i aluminium, czyli termitem, zapala się i reaguje w temperaturze ponad 2500°C. Powstałe ciekłe żelazo wypełnia przestrzeń między szynami, tworząc silne połączenie.

Spawanie termitowe jest używane w kolejnictwie na wiele sposobów:

 • Łączenie szyn w torach bezstykowych
 • Spawanie szyn w rozjazdach i skrzyżowaniach
 • Naprawa pęknięć i wad w szynach

Współczesne metody spawania termitowego to m.in. SoWoS, SoW-L75, SoW-HC, SoWoS-P, PLA, AP25, PLA68, SkV oraz SkV-L75. Różnią się one czasem podgrzewania i wielkością luzu spawalniczego.

„Instrukcja spawania szyn termitem Id -5” z 2019 roku przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opisuje jak przygotować, wykonać i odebrać złącza szyn.

Spawanie termitowe jest wybierane przez wiele krajów. Dzięki wysokiej jakości, długiej żywotności i możliwościom pracy w różnych warunkach, jest popularne.

Proces spawania termitowego metodą SoWoS

Spawanie termitowe metodą SoWoS to złożony proces. Składa się z kilku etapów. Zaczynamy od przygotowania końców szyn. Należy je ułożyć z odpowiednim luzem spawalniczym.

Następnie montujemy formy spawalnicze i tygiel z termitem. To mieszanka proszków, która reaguje egzotermicznie.

Przygotowanie szyn do spawania

Przed spawaniem, końce szyn muszą być dobrze przygotowane. To obejmuje:

 • Oczyszczenie szyn z zanieczyszczeń
 • Ustawienie odpowiedniego luzu spawalniczego
 • Wyrównanie wysokości i wyprofilowanie końców

Staranne przygotowanie szyn jest kluczowe dla jakości połączenia.

Ustawienie form i tygla

Na kolejnym etapie montujemy formy i umieszczamy tygiel z termitem. Formy muszą pasować do szyn. Tygiel zawiera proszki, które tworzą ciekłe stopiwo.

Podgrzewanie końców szyn

Przed reakcją termitową, końce szyn podgrzewamy do 1000°C. To przygotowanie jest ważne.

Reakcja termitowa i spust stopiwa

Reakcja termitowa to gwałtowna reakcja chemiczna. Tworzy ciekłe stopiwo o temperaturze 2500°C. Stopiwo wypełnia formę, tworząc połączenie.

Obróbka złącza po spawaniu

Po zastygnięciu stopiwa, usuwamy nadlewy. Całe złącze jest potem obrabiane mechanicznie. Celem jest gładka powierzchnia i wyrównanie.

Spawanie termitowe metodą SoWoS wymaga precyzji i umiejętności. Każdy etap jest ważny dla trwałego połączenia. Dzięki tej technologii łączymy torów kolejowych, zapewniając bezpieczeństwo i efektywność.

Jakość i kontrola spoin termitowych

Parametry technologiczne podczas spawania termitowego są bardzo ważne. Dzięki temu, spawy są dokładnie sprawdzane. Kontrola obejmuje oględziny wzrokowe, sprawdzenie prostoliniowości i badania nieniszczące, jak defektoskopia ultradźwiękowa.

Spawanie termitowe jest dozwolone w infrastrukturze PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Istnieją zasady dotyczące warunków atmosferycznych i procesu spawania. Zasady przechowywania materiałów i sprzętu są również określone.

Normy europejskie, jak prEN 14730-1 i prEN 14730-2, określają wymagania dla spawania termitowego. Obejmują one kwalifikacje spawaczy i akceptację złączy. Badania obejmują różne typy szyn i kryteria oceny technologii spawania.

„Spawanie termitowe jest podstawową metodą łączenia szyn na torach bezstykowych według powszechnej opinii.”

Spawanie termitowe jest używane przy połączeniach szyn i naprawach. Dzięki udoskonaleniom, proces jest teraz mniej wymagający.

Jeśli podczas kontroli znajdzie się coś nieprawidłowego, złącze jest naprawiane lub wymieniane. To zapewnia wysoką jakość spoin termitowych i bezpieczeństwo toru kolejowego.

Zalety i wady spawania termitowego

Zalety spawania termitowego:

 • Uzyskanie mocnych i trwałych połączeń szyn dzięki wysokiej temperaturze.
 • Łączenie szyn w trudno dostępnych miejscach, gdzie inne metody są niemożliwe.
 • Skraplający czas wykonania złącza, co zwiększa efektywność pracy.
 • Brak potrzeby użycia zewnętrznych źródeł ciepła, co upraszcza spawanie.
 • Skuteczność w łączeniu różnych metali, nawet grubych elementów.

Wady spawania termitowego:

 1. Wymagający doświadczenia spawaczy i dokładnej kontroli jakości spoin.
 2. Generuje dużo ciepła i żużla, co może być problemem.
 3. Trudna kontrola procesu spawania w porównaniu do innych metod.
 4. Nieodpowiedni skład mieszanki termitowej może prowadzić do złych wyników.

Mimo wad, spawanie termitowe jest popularne w kolejnictwie. Jest szczególnie użyteczne przy łączeniu szyn w torach bezstykowych, rozjazdach i skrzyżowaniach. Dobre przygotowanie i kontrola procesu gwarantują wysoką jakość połączeń.

Wniosek

Spawanie termitowe to ważna metoda łączenia szyn w Polsce. Dzięki niej, torów bezstykowych, rozjazdów i napraw szyn są trwałe i precyzyjne. Nowe metody, jak SoWoS, ułatwiają i przyspieszają spawanie.

Choć spawanie termitowe ma wady, jest najczęściej używaną metodą. Aby połączenia były dobre, trzeba mieć doświadczonego personelu i kontrolować je dokładnie. W artykule znajdują się podsumowanie spawania termitowego i kluczowe informacje o spawaniu termitowym.

Technologia ta rozwija się i poprawia się. Będzie nadal ważna dla polskiej sieci kolejowej.

FAQ

Czym jest spawanie termitowe?

Spawanie termitowe to sposób na łączenie szyn, używając stopia, który powstaje w wyniku reakcji termitowej. Jest to metoda trwała i wysokiej jakości, idealna do łączenia szyn w torach bezstykowych i rozjazdach.

Jaka jest historia spawania termitowego szyn?

Pierwsze spawanie szyn termitowo odbyło się w 1899 r. w Essen, Niemcy. Rozwój tej metody zmniejszył potrzebę sprzętu i poprawił jakość spawania. Teraz jest powszechne na całym świecie.

Gdzie znajduje zastosowanie spawanie termitowe?

Jest ważne w budowie i utrzymaniu kolejnictwa. Używa się go do łączenia szyn w torach bezstykowych i naprawy pęknięć.

Jak przebiega proces spawania termitowego?

Proces składa się z przygotowania szyn, montażu form spawalniczych i tygla z termitem. Potem podgrzewa się końce szyn, inicjuje się reakcję termitową, wypełnia luz stopiwem i obrabia złącze.

Jak zapewnia się jakość spoin termitowych?

Kontrola spawów jest kluczowa. Ogląda się je, sprawdza prostoliniowość i używa defektoskopii ultradźwiękowej. Jeśli są błędy, złącze trzeba naprawić lub wymienić.

Jakie są zalety i wady spawania termitowego?

To metoda daje mocne i trwałe połączenia, idealna do trudno dostępnych miejsc. Ale wymaga doświadczenia i dokładnej kontroli. Generuje dużo ciepła i żużla.